Echipe de cercetare:

1. Biologie vegetala si experimentala

2. Biologie si Ecologie Moleculara

1. Biologie vegetala si experimentala

Directii de cercetare
Inducerea variabilitatii genetice (culturi de tesuturi, mutageneza experimentala cu radiatii gamma si /sau cu agenti alkilanti  
Biotehnologii de regenerare si micropropagare la specii de plante medicinale si aromatice;
Identificarea de noi principii active din plante medicinale si evaluarea bioproductivitatii acestora;
Analiza genotipurilor noi (chemotip /chemovarietate) selectate in urma tehnicilor genetice experimentale.

Cercetari biogeochimice si de mediu.

Domenii de activitate 

 • elaborarea de formule de biopreparate cu utilizari in fitoterapie, cosmetica, alimentatie;

 • analiza fitochimica si calitatitiva a principiilor active;

 • cercetari morfofitochimice si genetice;

 • culturi conventionalede plante medicinale si aromatice.

 • culturi de tesuturi in vitro;

 • ecotoxicologia impactului antropic asupra ecosistemelor;

 • evaluarea actiunii factorilor abiotici asupra biotei in arii protejate;

 • evaluarea circuitelor biogeochimice in ecosisteme acvatice si terestre;

 • tehnologii de obtinere si valorificare a unor substante utile in deseuri

 • tehnologii de epurare a unor reziduuri industriale, agricole sau urbane;

 • tehnologii de obtinere si valorificare a unor substante utile din deseuri;

 • ecotoxicologia impactului antropic asupra ecosistemelor;

 • evaluarea actiunii factorilor abiotici in arii protejate;

 • studii de impact si bilant de mediu.

Echipamente: a

Membrii echipei


GILLE Elvira - Dr., CS I  Curriculum Vitae
DĂNILĂ Doina - Dr., CS II Curriculum Vitae

Valentin GRIGORAS (BSc, MSc, PhD) - CSIII - Curriculum Vitae
ŞTEFANACHE Camelia - Dr., CS  Curriculum Vitae

GAVRIL (Ghita) Georgiana Luminiţa - Dr., CS Curriculum Vitae 

NECULA Radu - Drd. CS  Curriculum Vitae

CREȚU Ruxandra Dr. CS Curriculum Vitae
ORBAN Elisabeta – ACS

BĂLĂU Laurenţia - Tehnician I  

2. Biologie si Ecologie Moleculara

Proces verbal al sedintei de evaluare_proiect 2SEE

Website grup: http://molbioecogroup.webs.com/

Principalele directii de cercetare si competente:

 • evaluarea si monitorizarea impactului de mediu produs de organismele modificate genetic (OMG) asupra ecosistemelor naturale si agro-ecosistemelor;

 • detectia, identificarea si cuantificarea OMG in plante, alimente si nutreturi (analiza OMG);

 • caracterizarea moleculara a evenimentelor transgenice si a stabilitatii genomului sub conditii de stres (caracterizarea moleculara a OMG);

 • caracterizarea si inventarierea resurselor genetice utilizand markerii moleculari (molecular fingerprinting);

 • ADN barcoding la specii vegetale si produse nutraceutice;

 • transgeneza la plante (specii model si de cultura);

 • epigenetica la plante.

Membrii echipei

Mihael Cristin ICHIM (BScMScPhD) – CSIII & Lider grup -  - Curriculum Vitae

Ancuta Cristina RACLARIU (BScMSc, PhD student) – ACS - Curriculum Vitae
Paula Paraschiva SOSOI (BScMSc, PhD student)) – ACS - Curriculum Vitae
Ramona Elena IRIMIA (BScMSc) – ACS - Curriculum Vitae
Madalina Oana POPA (BScMSc) - ACS - Curriculum vitae
Andreea Andrei – ACS (BSc, MSc student) - Curriculum Vitae
Larisa Elena TOMESCU (BSc, MSc student) - Curriculum Vitae
Ramona Mihaela CIUBOTARU (BSc) - Curriculum Vitae